Nogle henvender sig fordi de føler sig triste, modløse, forvirrede eller har en oplevelse af at være kørt fast. Det handler måske om problemer i relation til andre mennesker, gamle familiemønstre som du er kørt fast i Måske følelser omkring sig selv som for eksempel angst, skyld, skam, ængstelse eller manglende selvværd.

For andre er grunden til at starte i individuel terapi, udsprunget af et ønske om personlig udvikling og indre vækst.

Hjælp til personlig udvikling

Terapi handler om at lære dig selv og dine reaktionsmønstre bedre at kende, gennem udforskning af såvel dit indre som dit ydre liv. Opmærksomheden vil være rettet mod en dybere forståelse af din livssituation. Hvilket kan åbne for nye indsigter og nye måder at handle på.

Igennem et terapeutisk forløb hos mig vil jeg støtte op omkring din proces i din personlige udvikling i en retning mod større glæde og livsudfoldelse så du kommer i dybere kontakt med dig selv og din kerne.

Sammen vil vi arbejde på at udvikle og udfolde dine egne ressourcer og kvaliteter, opleves som øget livskvalitet og tilfredshed samt større accept af dig selv.

Jeg tilbyder dig et sikkert, trygt og fortroligt rum, et personligt fristed, hvor du kan lægge alle dine følelser og tanker frem til refleksion og overvejelse. Jeg vil hjælpe dig med at bryde vaner og mønstre, så du finder nye måder at tænke og handle på.

Når du går til terapi hos mig, vil vi i terapien bruge nogle forskellige modeller, for at visualisere situationerne, så det skaber en større forståelse for dig.

I terapien vil jeg gå jeg undersøgende fænomenologisk (oplevelsesorienteret) og mentaliserende frem og det betyder at jeg sammen med dig tager udgangspunkt i de temaer/problemstillinger som du har nu. Jeg har viden  Metodisk er jeg også inspireret af  kropsorienteret, neuroaffektiv, udviklingspsykologisk mentaliserings baseret terapi og mindfulness.

Nogle problematikker bliver vi sjældent helt fri for, men vi kan lære at leve med dem, når vi går undersøgende til værks, belyser dem og bliver fortrolige med dem. På den måde opnår vi indsigt og finder nye og andre måder at forholde os til dem, samt hvordan vi kan varetage os selv og problematikkerne på en mere hensynsfuld og hensigtsmæssige måde. 

Derved opnår vi større frihed, glæde og tilfredshed med os selv og vores tilværelse. Det er vigtigt for mig, at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor vi sammen kan undersøge dine problemstillinger og de mønstre du agerer ud fra. Som terapeut ligger jeg stor vægt på at lytte, møde dig med åbenhed, nærvær og empati og støtte dig i at få indsigt i de følelser, tanker og overbevisninger der kan være årsag til dine udfordringer du ønsker at belyse.